Katolikus Shalom Közösség – Budapesti Misszió

SH

 

Kik vagyunk?Magyar és brazil katolikus fiatalok vidám és elkötelezett, karizmatikus lelkiségű közössége. A Budapesti Misszió öt brazil misszionárius köré szerveződik, de mára már magyar tagjaink is jelentős részt vállalnak a közösség életének szervezésében, programjaink lebonyolításában.

Honnan jövünk? – Brazíliából, Fortaléza városából: itt született a Közösség több, mint 30 évvel ezelőtt. Azóta a világ számos országában vannak misszióink: Európában 8 országban dolgozunk a fiatalokkal és fiatalokért, Dél-Amerikai misszióink pedig több ezer tagot számlálnak.

Miért Shalom?  Lelkiségünk középpontjában a Béke áll: az az igazi Béke, amit a Feltámadott Jézus adott a tanítványoknak, amikor a jól ismert „Békesség nektek!” szavakkal köszöntötte őket – ami héberül egyszerűen „Shalom”. Közösségünk a Béke útját járja, misszionáriusai pedig Krisztus békéjének követei és hivatásuk, hogy erről, a Feltámadott Jézustól kapott igazi békéről tanúskodjanak a világban.

Mit csinálunk Magyarországon? – Előadásokat, lelkigyakorlatokat, bulikat, kirándulásokat, koncerteket, színdarabokat, táborokat…  és mindenféle olyan kreatív, fiatalos, lendületes programot szervezünk, amik vonzóak lehetnek a magyar fiatalok számára. A célunk, hogy sokszínű és új módokon, az öröm nyelvén szólítsuk meg azokat – vallásos és nem vallásos háttérből jövőket egyaránt –, akik még nem ismerik Krisztus szeretetét, hogy így személyes, egyéni, igazi tapasztalatot szerezhessenek a Feltámadott Jézussal. Röviden szólva: tevékenységünk fő célja az evangelizáció és az új evangelizáció, kifejezetten a fiatalok körében. Természetesen azokról sem feledkezünk meg, akik régóta tagjai közösségünknek: jelenleg 2, heti rendszerességgel futó imacsoportunk van, ahol a fiatalok dicsőítő imádságokon és tanításokon vesznek részt; itt, ezek által formálódnak, és haladnak testvéri közösségben a Béke útján. Emellett a rendszeres Lectio Divina imádságokkal, lelkigyakorlatokkal és személyes lelki kíséréssel igyekezzük segíteni őket az evangéliumi örömhír megélésében és Istennel való kapcsolatuk mélyülésében.

Hogy működik a Budapesti Misszió? – A Budapesti Missziót alapvetően a közösséghez tartozó magyar fiatalok alkotják és működtetik, a misszionáriusok által koordinálva és összefogva. Igyekszünk minden érdeklődő fiatalt feladatok, felelősségek által is bevonni közösségünk életébe, ezért az imacsoportok mellett számos munkacsoport is működik különböző programjaink szervezésére: zenekar és tánccsoport (dicsőítések, koncertek, brazil tánctanítás stb.), Internetes csoport (reklámozás, online és elektronikusan elérhető anyagok, a magyar honlap működtetése), fordító csoport, díszítő csoport, buliszervező csoport, az imacsoportokért felelős csoport, a Szentlélek Szemináriumért felelős csoport stb. Mivel célunk az evangelizáció, programjaink nyitottak, aminek hála újabb és újabb kereső fiatalok találnak meg minket – így közösségünk egyre nő és gazdagodik.

Hol vagyunk jelen Magyarországon? – Egyelőre csak Budapesten, a IX. kerületben, az Assisi Szt. Ferenc templom plébániáján lehet minket megtalálni, a Bakáts tér 13. szám alatt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *