Miért fontos Szent József ünnepe a Shalom Közösségben?

A Katolikus Shalom Közösség számára nagyon fontos Szent József ünnepe. Ő az, aki közbenjár az Isteni gondviselésért.

A Közösség teljesen erre a gondviselésre épít. Minden, amire szükségük van Isten kegyelméből van. Olyan számunkra alapvető dolgokat is az Úr gondviselése által kapnak, mint például az élelmiszerek vagy ruhák.

Azért, hogy mindennapi kenyerüket megadja az Úr, rendszeresen imádkoznak. Minden ebéd előtt elmondják az alábbi imát:

“Ó, dicsőséges Szent József, Téged, aki Jézus fogadott Apjává és a názáreti család Isteni Gondviseléimages (1)sének eszközévé kiválasztotál, kérünk, hogy segítsd és támogasd a Katolikus Shalom Közösséget, hogy soha ne szenvedjen hiányt anyagi javakban, melyek Isten szándékának teljesítéséhez szükségeltetnek.

Gyarapítsd hitünket és nemeslelkűségünket, hogy a Közösség iránti hűségünk által felelős alkotói lehessünk a ránk bízott munkának és megajándékozottjai az Isteni Ígéretnek.

Közbenjárásodat kérjük a Shalom munkájának ügyében, hogy azt az Isteni Gondviselés anyagi áldása kísérje, tekintettel a teljesítendő misszióra, miszerint bátran hirdessük Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.”

Azt gondolom, hatalmas bizalom és hit szükséges ahhoz, hogy képes legyen az ember csak Isten szeretetéből élni.

Aki azonban mer építeni Isten szeretetére, annak mérhetetlenül sok ajándékban lesz része. Az Úr erőt és kitartást ad a nehéz időkben és még több örömöt, amikor arra van szükségünk. Ő az egyedül, aki képes nekünk mindent megadni. Ha Isten velünk van, semmi olyan rossz nem történhet velünk, amiből Ő ne tudna kivezetni. Azt hiszem, ez az a lelkület, amire a Shalom Közösség építeni tud.

Ma, Szent József ünnepén (március 19.), kérjük mi is a fenti imával az ő közbenjárását Isten gondviseléséért! Imádkozzunk azért is, hogy a Közösség soha ne szenvedjen hiányt semmiben, képes legyen mindig Isten Szeretetéből élni, és ezt a szeretetet tovább is tudja adni!

Shalom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *