Shalom Mű

053

 

A „Shalom Mű” [1] az evangelizációs tettek és azok gyümölcseinek gyűjteménye, melyeket a Közösség hajtott végre. Az imacsoportok tagjai, az élet- és szövetség közösségi tagok és minden egyes ember, akiket ezeket az evangelizációs tetteken keresztül elértünk, tagjai a Shalom Műnek.

„Az Úr ránk bízott egy „Művet”. Ez az Ő missziós szándékának a gyümölcse, valamint válasz a Lélektől az emberiség kiáltásaira, akik szenvedve és jajgatva várják Isten gyermekeinek megnyilvánulásait.” (Szabályzat)

Válaszolva az Egyház azon hívására, hogy hirdessük az Evangéliumot szerte a világon, a Közösség új módszerekkel és kifejezési módokkal igyekszik segíteni az aktuális evangelizáció megújulását.[1] Shalom Mű: A Közösségben egy olyan csoportra használják ezt a kifejezést, akiknek az életét a Shalom lelkiség irányítja, és akik nagyon elkötelezett módon élnek a közösség és annak evangelizáló munkája iránt. A Mű szó magában foglalja a munkák összességét és a folyamatosan megvalósított programokat is.

Harmadik magyarázata a szónak, amit az alapító így írt le: “mű”, ami egy belső utat jelent. Ez az út a lelki élet része, ” egy új mű, amit Isten valósággá tesz az emberi szívben és az életünkben.”  Ennek a szemléletnek a része a következő bibliai idézet:  “Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok? ” (Iz. 43, 19).

Ez a szemléletmód magában foglalja az Életközösség és a Szövetség közösség tagjait és minden elkötelezett embert.

 

 

Shalom Evangelizációs Központ
1982-ben Fortaleza városában az első Shalom evangelizációs Központ

1982-ben Fortaleza városában az első Shalom evangelizációs Központ

A Shalom Evangelizációs Központ egy olyan épület, ahol a Közösség apostoli tevékenységeinek nagy részét végzi, így az imacsoportokat, Szentmiséket, élet a Lélekben szemináriumot  és egyéb kurzusokat itt tartanak.

Ez egy olyan hely, ami a Karizma fényét árasztja és végső célja,hogy a személyeket a kereszten meghalt és Feltámadott Jézus Krisztussal való személyes tapasztalatra vezesse.  A Központ hatásának túl kell lépnie a fizikai falakon é a város szívébe kell belépnie.

Az első Shalom evangelizációs Központ 1982-ben indult egy büfé építésével amivel a cearai főváros (Fortaleza) fiataljainak evangelizálása volt a cél. 1983-ban kibővítették és a „ Shalom da Paz” ( A Béke Shalomja) néven lett ismert,mivel a Béke Királynője plébánia területén helyezkedett el.  A mai napig létezik a Shalom da Paz Fortaléza városban a Shalom mű legnagyobb evangelizációs központjaként.

Végig gondolva  a közösség különleges  figyelmét és szeretetet a fiatalok felé, azért , hogy ez megszülessen közöttük és velük,   elkötelezték magukat és meghatároztá a Közösség elsődleges céljaként az evangelizációs központ tevékenységeiben, hogy  a fiatalsághoz fordulnak, közben nem elfelejtkezve a népről sem.

Az evangelizációs központok azokban a városokban vannak jelen, ahol a Közösség is működik. Mindemellett azokon a helyeken is ahol nincsenek, a Shalom Karizma megjelenik intézmények és a Shalom Mű kiterjedt csoportjainak köszönhetően.

 

Read more