Történetünk

capaprimeirocentro

1982. július 9-én, egy egyetemistákból álló csoport, Moysés Louro de Azevedo Filho-val az élen felavatták az első Shalom Evangelizációs Katolikus Központot, D. Aloísio Lorscheider Fortaleza bíborosának jelenlétében és áldásával.

Ez a központ, ami a Shalom „falatozójaként” szolgált, egy vonzó hely volt, ahol a fiatalok találkozhattak, ehettek valamit és szabadon beszélgethettek. Az önkéntes fiatalok, akik az asztaloknál szolgáltak fel, mindig készen álltak egy baráti beszélgetésre és folyton keresték az alkalmat, hogy lehetőségük nyíljon megosztani amit a legfontosabbnak tartanak: Istennel való személyes tapasztalatukat, ami megváltoztatta az életüket. Sokszor a beszélgetések, amik az étkezdében kezdődtek, végül a kápolnában, az Oltáriszentség előtti imában fejeződtek be. Létrehoztak az Evangelizációs központban egy könyvesboltot, ahol evangelizációval kapcsolatos cikkeket lehetett olvasni és kialakítottak termeket is az imacsoportok számára.

A fő célközönség a fiatalság volt, de a Shalom Evangelizációs központ ugyanúgy vonzotta a családokat, gyerekeket és idősebb embereket is. Nem sokkal a központ felavatása után, Moysés Azevedo több fiatal társával együtt, akik elkötelezettebb életet éltek az evangelizálás Műve iránt, azon kezdtek gondolkodni, hogy az Úr nem hívja-e őket egy teljesen Krisztus Királyságának szentelt életre, amit a gyakori ima és a testvériség lelkülete határoz meg.

1985-ben az első fiatalok ígéretet tettek, hogy Moysés által leírt szabályok szerint fognak élni és ezzel létrejött az Életközösség. A következő évben mások is csatlakoztak a közösséghez, mint a Szövetség Közösség tagjai. Ez a lépés új lendületet adott a kezdeti evangelizációs Műnek.

Egyre többen kaptak meghívást a közösségbe, az imacsoportok és a hitbeli növekedés egyre jobban terjedt. Az evangelizációs tevékenységek különböző területeken zajlottak: képzéseken, művészeti ágakon, kommunikációs eszközökön, nagy eseményeken, fiataloknak, családoknak, gyerekeknek szervezett evangelizációs programokon valamint nehéz helyzetben élők segítésén keresztül valósultak meg.

A következő években többen is csatlakoztak az első csoporthoz és lassanként az Egyház, a püspökökön keresztül kezdte ösztönözni a jelenlétüket és a közösség misszióját Brazíliában és az egész világon.

Jelenleg a Katolikus Shalom Közösség körülbelül 20 országban létezik.

1998 Húsvétján Cláudio Hummes bíborostól, Fortaleza érsekétől, a közösség egyházi jóváhagyást nyert, mint egyházmegyei jogú Krisztushívők Magántársulása. 2007 február

22-én a közösség megkapta a pápai “ad experimentum” (ideiglenes) jóváhagyást a Laikusok Pápai Tanácsától, és 2012-ben véglegesítették ezt.

Alapítónk
Társalapítónk

03

Moysés Louro de Azevedo Filho 1959. november 4-én született Fortalezában, Brazíliában, hatodik gyermekként egy mélyen hívő katolikus családba. Édesanyja azt kívánta, hogy legyen pap, de nem tetszett neki ez az ötlet kamaszkorában. Bár a családja nagyon elkötelezett életet élt az Egyházban, ő egyre jobban eltávolodott az Egyháztól.

1976-ban, egy barátnő kitartó invitálására, Moysés részt vett egy lelkigyakorlaton, ahol az „első komoly Istenélményben volt része, (…) egy személyes találkozás alkalmával, Jézussal.” Az élete radikálisan megváltozott és komoly feladatot vállalt az Egyházban, a fiatalok evangelizálásában. Így vált lassanként az egyházmegyei találkozók fő és a Marista Misszionáriusok iskolájában – ahol ő is tanult – a fiatalok csoportjainak vezetőjévé.

„Az a találkozás megváltoztatta az egész életemet. Sorsdöntő tapasztalat volt.”-mondja Moysés. Azonban nem talált olyan helyet, ahol az Isten iránti nagy szomjúságát csillapítani tudta, ahol mély lelki életre lelhetett volna, ami segítette volna a lelki fejlődésben.

Ez a tapasztalat, Moysés Azevedo szerint nemcsak a sajátja, hanem az egész csoportjáé is, akiknek a vezetője volt, egy olyan lépés, aminek be kellett következnie, hogy Isten terve megvalósulhasson.

Ettől kezdve, imádságos életet kezdtünk és törekedtünk az apostoli munka útját járni egyre intenzívebben. Felfedeztük, hogy már számítunk Isten hatalmára és így az evangelizálás művének nem szükséges többé az emberi jóindulat és módszerek korlátai között maradnia, hanem felvértezhetjük magunkat a Szentlélekkel, aki megmutatkozik a gyümölcseiben és karizmák által. A Szentlélek buzdított minket, és így egészséges kreativitásban növekedhettünk az Evangélium hirdetése érdekében.

Ebben az időszakban a Katolikus Karizmatikus Megújulás Brazíliában kezdett találkozókat szervezni fiatalok számára. Így ismerte meg Moysés Maria Emmir Nogueira-t, aki a Karizmatikus Megújulás tagja volt. Ekkortájt a Karizmatikus Megújulás nagyon terjedt egész Brazíliában.

Moysés Azevedo és a Marista középiskolában szerveződött fiatalok csoportjában egyre nőtt a vágy, hogy evangelizálhassanak és egyre inkább szerettek volna elköteleződni Isten, a testvérek és Krisztus Királysága mellett. 10 évvel a közösség megszületése után, Moysés ezt írta le, amikor a Shalom közösség történetét vetette papírra:

Isten vezettet minket a szolgálatnak és testvériségnek olyanfajta megélésére, amely több már, mint egy imacsoport tagjának lenni. A közösségi élet álma lelkesített minket, de ezt csak valami távoli dologként láttuk. (…) Isten terve sokkal merészebb volt és abban az időben még észrevehetetlen volt számunkra. (…) A vágy, hogy a többi fiatallal is megismertessük Jézus Krisztust és a Szentlélek megtapasztalását, erősebb volt, mint mi magunk. Minél többet tettünk, annál jobban láttuk, hogy még többre van szükség, főleg azoknál, akik eltávolodtak. Sokat gondolkoztunk és imádkoztunk a helyzetért, így kis lépésenként Isten akarata megmutatkozott.

Moysés a Laikusok Pápai Tanácsának és az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának konzultora.

2005-ben XVI. Benedek pápa Moysés-t kinevezte az Eucharisztiáról szóló római Püspöki Szinódus egyik auditosává. 2007-ben részt vett a Latin-Amerikai Püspöki Konferenciák V. Általános Közgyűlésén (CELAM) Aparecida-ban és 2008-ban újból meghívta XV. Benedek pápa, hogy jelen legyen az Isten Igéje elnevezésű szinóduson Rómában és az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának konzultora.
Forrás: João W. R. Chegas Jr., Uma obra nova para um novo tempo (Új mű az új időhöz), Shalom Kiadó (2009).

01

Ceará államban, Fortaleza városában született, a legidősebb a gyermekek közül, Maria Emmir Rio de Janeiro-ban élt 5 éves korától huszonéves koráig. Szellemi és vallási képzésben részesült a Lourdes-i nővéreknél, az orsolyitáknál és az egyetemen a jezsuita atyáknál. 1972-ben Fortaleza-ba költözött és 1973-ban összeházasodott Engenheiro Sérgio Cabral Nogueira-val. Ceará államban, Fortalezában 1974-ben kapott egyetemi diplomát, majd folytatta tanulmányait angol nyelvoktatást tanult külföldiek számára, nyelvészetet és fonetikát, mint az USA, Michigan egyetemének „külsős tanulója”.

Mélyen hívő katolikus családba született, Maria Emmir soha nem távolodott el a hitétől. Máriát gyerekkorától kezdve a leghűségesebb barátnőjének és közbenjárójának tekintette. A házasságkötésüket követően azonban a vallásgyakorlás csak a vasárnapi misékre korlátozódott. Mindaddig, amíg 1976-ban részt vettek a cursillo lelkigyakorlaton, férje állhatatos kérésére, aki pár hónappal korábban találkozott velük. Aztán részt vett az Élet a Lélekben Szemináriumon 1977. augusztustól szeptemberig. A Szentlélek kiáradásának kegyelme teljesen megváltoztatta az életét.

1978-ban férjével közösen elkezdték támogatni a fiatalok találkozóit Fortaleza egyházmegyéjében. Isten kegyelme a Cursillo-n és az Élet a Lélekben Szemináriumokon elmélyítette Emmir-ben a szeretetet a fiatalok iránt. A fiatalokat ugyanúgy meg lehetett találni a munkahelyén, mint az otthonában. Meghallgatta őket, tanácsot adott nekik, hirdette nekik az Evangéliumot, egy-egy beszélgetés alkalmával vagy egy-egy angol irodalom óra között.

1978 körül találkozott Emmir és Moysés Azevedo (a Katolikus Shalom  Közösség alapítója) a fiataloknak szervezett programok valamint Fortaleza szegénynegyedében végzett munka alkalmával. Igaz barátokká váltak, mindkettőjüket az Isten iránti szeretet és a misszió iránti vágy vezérelt. 1982-ben megalapították a Katolikus Shalom Közösséget, ami a fiatalok evangelizálása és Isten Dicsőségének hirdetése iránt érzett vágyuk gyümölcse.

Maria Emmir felelős a Katolikus Shalom Közösség továbbképzéseiért. A Szentlélek kiáradását követő 25 évben Maria Emmir prédikált egész Brazíliában, valamint Európában, USA-ban és Ázsiában is. Több könyvet is írt, pár példát említünk: Enchei-vos (Engedjétek, hogy eltöltsön Titeket), Luz para os meus passos (Fény a lépéseimhez), A Promessa (Az Ígéret), Não Tenhas medo (Ne félj), A Fenda da Rocha (A Szikla Repedése), Filho de Deus Menino Meu (Isten Fia, én kisfiam).

Read more